ALLEEN DE HOOGSTE KWALITEIT

Hermerk bevoegdheid & LLoyd's Gecertificeert

ALLEEN DE HOOGSTE KWALITEIT

Met deze profielmicroscoop worden onder andere vorm en afmeting van Charpy-V kerven gecontroleerd.

Nieuwstraten Proefstaven is zich als geen ander bewust van het belang van zorg en aandacht die nodig is: voor, tijdens en na de fabricage van proefstaven.

In 1989 heeft Lloyd’s Register Quality Assurance het ISO9002 (heden het ISO 9001) Certificaat uitgereikt aan Nieuwstraten Proefstaven B.V. Twee maal per jaar wordt het kwaliteitssysteem en de naleving hiervan door LRQA gecontroleerd.

Het systeem richt zich ondermeer op de volgende zaken:

  • uitsluiten van verwisseling van proefstukken, proefstaven of te beproeven materiaal.
  • verzekeren van de juiste uitnameplaats en -richting van de proefstaven.
  • vervaardigen van de juiste proefstaaf volgens de norm of specificatie die van toepassing is.
  • voldoen aan de eisen die aan producten en diensten worden gesteld.
  • voorkomen van verandering van materiaaleigenschappen tijdens de bewerking van de proefstaven door deformatie of invloed van warmte.
  • nakomen van de overeengekomen levertijden.

Keyence IM 7030 Image Dimension Measurement System

De Keyence IM 7030 is een digitale profielprojector die  honderden metingen binnen enkele seconden kan uitvoering. Hierdoor worden tussentijdse- en eindcontroles vele malen sneller. Daarnaast heeft deze manier van meten het voordeel dat het invloeden van de gebruiker uitsluit.

WAARMERK

Meestal is het gedurende de bewerking niet mogelijk de oorspronkelijke stempels en waarmerken te behouden.

Aan ons is de bevoegdheid verleend identificatiemerken, die door de bewerking tijdens de productie worden verwijderd, opnieuw aan te brengen. Tevens mogen wij waarmerkstempels van instituten en keuringsinstanties vervangen door het waarmerkstempel van Nieuwstraten Proefstaven.

Deze bevoegdheid is verleend op grond van: de beëdiging van de directie, het door ons gehanteerde ISO 9001 kwaliteitssysteem & het vertrouwen dat Nieuwstraten in de loop van de jaren heeft verworven bij keuringsinstanties en organisaties. 

Ons waarmerkstempel op een proefstaaf garandeert: dat de proefstaaf op de juiste plaats en uit het door de opdrachtgever aangewezen proefstuk is genomen, dat de oorspronkelijke merken correct zijn overgenomen, dat geen verwisseling heeft plaatsgevonden & dat de proefstaaf in overeenstemming met het kwaliteitssysteem uit het proefstuk is genomen en vervaardigd.